SeMeg ruller inn på sin endestasjon

15.03.22

Det er med tungt hjerte vi i dag meddeler at SeMeg Barn som pårørende dessverre nå går inn i en kontrollert nedstegning – og siste stoppmulighet på SeMeg Stasjonen blir 31. desember 2022. Alle individuelle samtaler, samtalegrupper og aktiviteter vil gjennomføres som planlagt ut hele året 2022.

SeMeg har siden vi startet opp i 2016 vært et godt stoppested for barn og ungdom som er i ulike pårørendesituasjoner med sine nærmeste. Vi har vært i kontakt med over 800 familier fra Egersund i sør til Stavanger i nord. De har på eget initiativ tatt kontakt med oss, noe som setter oss i en unik posisjon til å støtte barnet, ungdommen og deres familie. Vi tilbyr barn og ungdom som pårørende et samarbeid som bygger på åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.

Vi har i dag to stasjoner, på Vigrestad og på Bryne.

Det er lov å ha det gøy når livet utfordrer! SeMeg tilbyr barn og ungdom magiske øyeblikk og et «pusterom» i en krevende hverdag. På SeMeg Stasjonen møter de trygge/tillitsfulle voksne som vil «gå sammen med» og «heie på». Vi kan ikke fikse det som er vanskelig, men vi ønsker å gi håp, fellesskap, glede, mestring og verktøy til å møte livet!

Vi har hatt en jevnlig økning i antall individuelle samtaler fra 461 i 2018 til 1000 i 2021. Vi erfarer at kompleksiteten og alvorlighetsgraden i tematikken som blir tatt opp i samtalene har økt drastisk. I 2021 deltok 44 ulike barn og ungdom på våre tre samtalegrupper.

Vi er i vår helhet drevet av gaver, donasjoner og innsamlede midler. Sammen med den jærske dugnadsånden og gode sponsorer har vi utvilsomt betydd en stor forskjell for mange barn og ungdom som er i ulike pårørendesituasjoner med sine nærmeste.

Vår utfordring har vært å få på plass en bærekraftig økonomisk forutsigbarhet for å trygge en langsiktig drift av SeMeg Stasjonen(e). Vi har hatt en tett dialog med ulike offentlige instanser og jærkommunene, men har dessverre ikke lyktes i å få dem med på laget til å trygge vår økonomiske fremtid.

Med en stadig voksende etterspørsel, og driftskapital på 1,6 millioner årlig, lønnet fagpersonell i 220% stilling og 4000 frivillige timer er det ikke mulig å drive dette videre. Det er utrolig trist og vondt å måtte si siste stopp 31. desember 2022, når vi vet at tilbudet vi har gitt har etterlatt seg svært gode resultater med minimal kostnadsbruk. Vi lover at vi skal gjøre vårt ytterste for at våre barn, ungdom og familier skal få en så trygg og god avslutning som mulig. Vi garanterer at alle barn og ungdom som ønsker det skal få hjelp til å finne nye tillitpersoner på andre arenaer før utgangen av 2022.

Tusen takk til våre barn, ungdom og familier for at vi har fått komme tett på! Takk for alle samtaler og magiske øyeblikk. Vi vil alltid heie på dere! Hjertelig tusen takk til alle våre frivillige som har gitt av sin tid, takk til samarbeidspartnere og sponsorer, og alle som har heiet på oss og støttet vårt viktige arbeid – sammen har vi forandret en barndom og gitt en fremtid!

Mer informasjon om vårt arbeid finner dere i vår årsrapport.


Varm klem fra alle oss i SeMeg – Barn som pårørende

Ansatte; Hege, Arna & Oddbjørg
Styret; Per, Salim, Arvid og Reidun Marie


Ved spørsmål kontakt:
Oddbjørg på mobil 92037810