Hvem er vi?

SeMeg er en interesse­organisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor.

Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner.

Vi jobber for at barn og ungdom som pårørende skal kjenne mestring og livsglede til tross for at hverdagen kan være svært krevende.

SeMeg er tillitspersoner som er til stede for hele familien og gir et helhetlig tilbud sett fra barn og ungdoms perspektiv.

Hvem er målgruppen?

Vår målgruppe er barn og ungdom i alderen 6 til 18 år, og deres familier som ønsker å finne mening i det meningsløse.

Når en hører begrepet «pårørende» tenker de fleste at det gjelder de voksne, men barn og ungdom vil oppleve å være pårørende i løpet av sin oppvekst ved ulike former for livskriser blant sine nærmeste. Rollene blir da snudd opp ned, og barna blir pårørende for sine foreldre og søsken for kortere eller lengre perioder.

Vårt verdigrunnlag

Barn og ungdom har mye kunnskap om sitt eget liv. Deres egenopplevelse av situasjonen de befinner seg i er viktig å ta på alvor.

Gjennom vår organisasjon vil vi tilby barn og ungdom et samarbeid som bygger på:

Åpenhet – ærlig og god informasjon

Ydmykhet – være lyttende og vise respekt

Kjærlighet – være engasjerte, bry oss og vise hjertevame

Medbestemmelse – deltakelse i beslutninger og evaluering underveis.

Vårt mål

Hovedmålet med SeMeg er at barn og ungdom skal bli sett og deres stemme hørt når de opplever å være i sårbare livssituasjoner med sine nærmeste.

Barn skal få være barn. 

Vi vil bidra til å forebygge eventuelle senskader i forbindelse med kriser, sorg og tap. Det å «gå sammen med» og «heie på» barnet eller ungdommen og dens familie er vårt varemerke.
Vi vil møte hvert enkelt barn eller ungdom på deres premisser. Fremme håp, gripe dagen og kjenne på gode hverdagsøyeblikk, selv om livet byr på utfordringer som skulle tilsi at noe annet er viktig for oss.