Barn som pårørende

SeMeg er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor.

Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner.

Åpenhet

– ærlig og god informasjon

Ydmykhet

– være lyttende og vise respekt

Kjærlighet

– være engasjerte, bry oss og vise hjertevame

Med­bestemmelse

– deltakelse i beslutninger og evaluering underveis
Ungdomsjente kikke tankefull ut i lufta

Å se den enkelte

Hos SeMeg hjelper vi barn og ungdom gjennom individuelle samtaler, gruppesamlinger og møter i hjemmet, på våre stasjoner eller ute på tur.

Vi gir tid, varme, nærhet og støtte på barnets eller ungdommens premisser.

Vi trenger din hjelp

SeMeg er en ideel organisasjon drevet kun ved hjelp av støtte fra privatpersoner, organisasjoner og bedrifter.

Du kan hjelpe oss med en engangssum, eller med en fast sum.