Vårt tilbud

Individuelle samtaler med barn og ungdom.
Å skape en god relasjon med hver enkel står høyt hos oss.
Vi legger stor vekt på den gode samtalen, der barnet- eller ungdommens behov og ønsker står i fokus.

Gruppesamlinger der ulike tema tas opp med fokus på mestring, sette ord på følelser, øke selvtillitt og finne livsgleden.

Møte barn og ungdom i deres hverdag via hjemmebesøk eller skolebesøk. Vi inviterer også barn og ungdom til våre lokaler for en nøytral arena.

Tid, varme, nærhet og støtte på barnet- eller ungdommens premisser.

Undervisning og veiledning til voksne som jobber med barn som pårørende.

Ut på tur – sosial sammenkomst i friluft.
Hjelpe å navigere i rettigheter og støtteordninger.

Formidle og opprette kontakt med andre fagpersoner og organisasjoner som jobber med barn som pårørende.