Hovedside

Kort om oss

Se meg er en interesseorganisasjon som jobber for at barn og ungdom som pårørende skal bli sett og hørt i deres hverdag der de bor.
Vi skal gi trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner.

Gjennom vår organisasjon vil vi tilby barn og ungdom et samarbeid som bygger på:

Åpenhet – ærlig og god informasjon
Ydmykhet – være lyttende og vise respekt
Kjærlighet – være engasjerte, bry oss og vise hjertevame
Medbestemmelse – deltakelse i beslutninger og evaluering underveis.